Home   Kosten

Kosten

Opvang

De kosten voor de opvang worden vastgesteld in overleg met het gastouderbureau. Omdat de situatie voor ieder gezin anders is, is het vaststellen hiervan maatwerk. De kosten voor de opvang bestaan uit een vast maandelijks bedrag aan het gastouderbureau (zogenaamde bureaukosten), en een uurtarief voor de opvang zelf. Dit uurtarief is gebonden aan een wettelijk maximum, dat in 2012 is vastgesteld op €5,09.

Eten en drinken

Naast de opvangkosten vragen wij een bijdrage in de kosten voor lunch, drinken, tussendoortjes en eventueel ontbijt en/of diner. Hiervoor hanteren wij de volgende tabel:

Dagelijkse kosten eten en drinken per kind in €
vaste bijdrage ontbijt diner
kind 0-1 jaar 1,00 0,10* 0,75*
kind 1-3 jaar 2,00 0,25 1,20
kind 4-8 jaar 3,00 0,35 1,75
kind 9-13 jaar 4,00 0,50 2,20

Gebaseerd op: Referentievoedingen, Voedingscentrum 2009 + Berekeningen, Nibud 2011
* Alleen indien het kind al een broodje / potje mee eet.

Overige voeding en verbruiksartikelen

Het is gebruikelijk dat overige zaken als luiers, luierdoekjes en fles- of gekolfde borstvoeding door de ouders zelf wordt meegegeven. Ook hier kan in overleg een andere oplossing worden gekozen.

Haal- en brengservice

Als extra service bieden wij de mogelijkheid om uw kind te laten halen en/of te brengen. Omdat we hierbij afhankelijk zijn van de andere kindjes kan dit alleen in overleg, op een tijdstip dat wij vaststellen. De kosten hiervoor zijn €5,00 + €0,42/km per rit. De afstand wordt bepaald met behulp van de kortste route volgens Google Maps navigatie tussen uw en ons adres. Woont u bijvoorbeeld in De Violieren in Apeldoorn, is de ritprijs €5,00 + 2 * 4,3km * €0,42 = €8,61.

Kosten voor activiteiten

Met uw goedkeuren kunnen wij uitstapjes maken met uw kind. Veelal zullen wij deze kosten voor onze rekening nemen. Mochten wij iets bijzonders willen doen waar kosten aan verbonden zijn krijgen wij hiervoor vaak korting. Als we een dergelijke activiteit willen ondernemen wordt dit ruim van te voren, inclusief prijsvoorstel, aan u voorgelegd.

 
wordpress темы.